Zásady ochrany osobních údajů

Chcete-li změnit nastavení ochrany osobních údajů, klikněte na následující tlačítko:

nastavení soukromí

V této sekci našeho webu najdete veškeré informace o zásadách a postupech při zpracovávání vašich osobních údajů na našem webu, jakož i vašich právech, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, toto nařízení budeme dále nazývat jen „GDPR“.

Kdo pracuje s vašimi osobními údaji

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost ARCOS FM CZ s.r.o. Obchodní zóna 266, 4301 11 Otvice IČ: 25024906. Vaše osobní údaje mohou zpracovávat také námi pověření zpracovatelé, s nimiž jsme uzavřeli písemné smlouvy, jmenovitě:

  • BON 5 s.r.o. Labská 217/5, 625 00 Brno; IČ: 1011560291

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje zpracováváme jen pro jasně vymezené účely, kterým je věnována právě tato část. Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobními údaje zpracovávat k žádným jiným účelům.

IP adresa

Bez vaší IP adresy se neobejdeme, jinak bychom vám nedokázali zobrazit náš web. Vaši IP adresu také uchováváme společně s datem přístupu na web v seznamu přístupů, a to jen za účelem bezpečnosti našeho webu na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše IP adresa bude v přístupovém logu uložena 180 dní, poté je automaticky smazána.

Soubory cookies

Na našem webu využíváme cookies, které pracují s vašimi osobními údaji. Osobní data budou použita jen v případě vašeho souhlasu.

Newsletter

Máte možnost se přihlásit k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše prohlášení, že souhlasíte s jeho odběrem. V případě přihlášení k odběru, Vám zašleme potvrzující e-mail s odkazem, kterým potvrdíte registraci.Odběr newsletteru je možné kdykoliv zrušit, a to na e-mailové adrese cm@saller.cz​. O odstranění e-mailové adresy budete informováni.

Kontaktní formulář

Vámi poskytnuté údaji skrze kontaktní formulář zpracováváme jen k tomu, abychom odpověděli na Váš dotaz či vyřídili vaši žádost, a to nejdéle 1 rok od odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:

  • požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů,
  • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu cm@saller.cz, telefon +420 474 610 023 nebo osobně na adrese Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice

Udělený souhlas můžete odvolat dle postupu uvedeném v textu příslušného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

14. Matomo

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.